Egyesületi tagdíj

Az Egyesület tagja által fizetendő tagdíj mértéke:

-havi 150.- Ft

-éves 1800.- Ft, melyet minden év március 15 napjáig készpénzben vagy az egyesület által fenntartott bankszámlára köteles megfizetni,

Év közben a belépő tagok a tagfelvételi kérelem elfogadásának hónapjától időarányosan kötelesek az éves tagdíjat a tagsági jogviszonyuk kezdőnapját követő 8 napon megfizetni.