Közhasznú tevékenységeink

Az Egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket folytatja:

a/ a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés és az ismeretterjesztés területén az Egyesület tagjai jó példával elöl járnak a közúti közlekedésben. Az Egyesület oktatást szervez a közlekedésbiztonság, a KRESZ változások, valamint az autógyártásban használatos új technikák, megoldások ismertetése érdekében. (1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 4. pont)

b/ a természetvédelem, az állatvédelem körében az Egyesület tagjai anyagi és tárgyi lehetőségeikhez mérten támogatják állatvédelemmel foglalkozó nonprofit szervezetek működését. Közúti közlekedésben való részvétel során figyelmet fordítanak a természetvédelem szempontjaira is. (1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 8. pont)

c/ a sport területén az Egyesület autós vetélkedők, tájékozódási és más amatőr sportversenyek rendezésével biztosítja az amatőr sportolásra vágyók igényeinek kielégítését. (1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 14. pont)

Az Egyesület a céljai megvalósítása érdekében a közhasznú szolgáltatásait nem csupán a tagjai részére nyújtja, hanem valamennyi természetes személy, jogi személy és más szervezet részére lehetővé teszi a szolgáltatásainak igénybevételét. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem kap és nem fogad el semmilyen formában. Országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, nem állított, nem támogat és a jövőben sem fogja ezt tenni.